Coöperatie NL Pest Control

Dienstverlening door heel Nederland

Plaagdier management

Preventie en bestrijding van plaagdieren

Training & Opleidingen

Wij hebben de expertise om trainingen en opledingen te verzorgen voor uw medewerker

Landelijke dekking

De bij ons aangesloten bedrijven zijn gevestigd door heel Nederland

Bestrijden.nu is een initatief van Coöperatie NL Pest Control

NL Pest Control is een coöperatie opgericht door en voor haar leden en heeft tot doel kennis en kracht te bundelen en de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Dit alles binnen de wettelijke kaders en volgens de I.P.M.- gedachte: Integrated Pest Management houdt in grote lijnen in dat als plaagdieren zich niet kunnen vestigen, men ze ook niet hoeft te bestrijden.

Om dit te bereiken brengen we bouwkundige wering aan en passen habitat-management toe: als het beestje zich ergens niet thuis voelt, zal het een ander onderkomen gaan zoeken. Als alle niet-giftige methoden zijn toegepast, worden in het allerlaatste stadium van het bestrijden van een dierplaag pas chemische middelen ingezet. We richten ons altijd éérst op wering, vangmiddelen en inzet van natuurlijke vijanden.

We zijn gediplomeerd om te adviseren en werkzaamheden uit te voeren in alle denkbare sectoren; gezondheidszorg, onderwijs, agro, food, Horeca, facilitair, openbare terreinen, VVE, bouw, industrie, detailhandel, groothandel, transport en logistiek, chemie, ministeries, gemeentes, provincies en terrein beherende organisaties.
Het weren en bestrijden van knaagdieren is een wezenlijk onderdeel van de plaagdierpreventie. De werkzaamheden worden altijd volgens de vaste I.P.M. methodiek uitgevoerd:

E

Inspectie uitvoeren naar de omgeving en de bouwkundige staat van een pand

E

Opstellen preventieplan, logboek, vastleggen van afspraken met opdrachtgever. Wat zijn exact de wensen, welke reductie wordt verwacht?

E

Aanbrengen van bouwkundige wering en aanpassingen buitenterrein indien noodzakelijk (habitatmanagement)

E

Inzetten vangmiddelen en indien nodig chemische bestrijding toepassen

Voor sommige (plaag)diersoorten soorten treedt de Nieuwe Natuurwet ( voormalige Flora en Faunawet) in werking. Wij beschikken over de nodige ervaring en ontheffingen om u van dienst te kunnen zijn bij het aanbrengen van (vogel)wering. Hierbij kunt u denken aan netten, afschrikken, verjagen, laserlichten, elektrische (niet dodelijke) shockwering, wegvangen en gereguleerd en vergund afschot.

We weren en bestrijden zowel kruipende als vliegende insecten en kunnen u helpen bij allerhand vochtproblemen en andere bouwkundige ongemakken veroorzaakt door lekkages etc.

Hét netwerk van ongediertebestrijders

Rinkes Multidiensten VOF

MBS Plaagdierbeheersing en Advies

Artavis B.V.

B&E plaagdierbeheersing

Plaagdier Nederland

Baltes Bedrijfshygiëne

Rinkes Multidiensten VOF

Rent 2 Prevent